Komorní sbor

Komorní sbor

Rosa coeli je smíšený komorní sbor ze Žlutic.

Ve svém repertoáru se zaměřuje hlavně na období renesanční vokální polyfonie z českých i evropských pramenů.

Nevyhýbá se ani skladbám mladšího období.

V současnosti má sbor 13 členů.