Komorní sbor

Komorní sbor

Komorní sbor Rosa coeli vznikl v roce 1995 nejprve jako ženský komorní sbor. Na začátku naší sborové historie stála kratičká řada nadšených zpěvaček v čele se sbormistryní Mgr. Petrou Vojtovou. První repertoár tvořily hlavně lidové písně nejčastěji ve tříhlasých úpravách. Po krátkém čase jsme začaly zařazovat i písně staršího období - hlavně období vícehlasé polyfonie nám učarovalo. A tak je tomu dodnes.

 

Sborem postupně procházelo množství žen a dívek, bylo by jich určitě na čtyřicet a více. V roce 2000 jsme chtěly svým posluchačům uchystat překvapení v rámci adventního koncertu. Sbormistryně oslovila hudebně či pěvecky zkušené muže ze Žlutic a okolí a společně jsme nastudovali dvě vánoční renesanční skladby. Postupem času se mužské hlasy staly nedílnou součástí sboru, takže dnes vystupujeme jako smíšený komorní sbor. Skladby, které zpíval ženský sbor, však stále zůstávají v repertoáru, a tak naše vystoupení bývají zvukově pestrá - část skladeb smíšených a část v ženském obsazení.

 

Příležitostně jsme spolupracovali s komorním orchestrem Caecilia p. Bohumíra Hájka, s žáky a studenty ZUŠ K. Vary a Žlutice, se skladatelem Milošem Bokem jsme společně nastudovali a v premiéře uvedli jeho Symfonické koledy, od r. 2011 zpíváme na adventních koncertech společně se Svobodným hudebním bratrstvem Praha (komorní těleso hrající na repliky historických nástrojů – cinky, dulcijány, loutny...)

 

Sbor od svého počátku vystupoval při různých příležitostech, vernisážích, slavnostních setkáních ve Žluticích a okolí. První vystoupení se odehrávala v zajímavém prostoru žlutického podzemí, městské galerie, později jsme adventní i vánoční koncerty pořádaly ve žlutickém kostele sv. Petra a Pavla. Své koncertní kroky jsme směřovaly do blízké Toužimi, Útviny, Manětína, Stoda u Plzně, dále do Tachova, Přimdy, Bezdružic, Lubence, Ostrova, Karlových Varů, Plzně i moravských Dambořic. Některá vystoupení byla společná s karlovarským komorním sborem Paleta, ostrovským Orbis pictus, či tachovským sborem Kost.live.cz., Ženským komorním sborem Jirkov. Účastnily jsme se jako ženský sbor dvou ročníků Harantovských slavností historického zpěvu na Pecce. Pravidelně pořádáme adventní koncerty ve Žluticích, pro řád Sv. Huberta v karlovarském kraji zpíváme každoročně Hubertskou mši, v Údrči jsme již několikrát zpívali při poutní mši ke sv. Linhartu. V roce 2009 jsme navštívili německý  Mühltroff a zde účinkovali v slavnostním hudebním odpoledni, v roce 2011 v německém Greizu. V roce 2012 sbor se nově oblékl do replik renesančních kostýmů a takto opakovaně účinkoval na historických slavnostech Zeitreise ins Mittelalter v rakouském Eggenburgu.

 

Repertoár sboru tvoří převážně skladby a písně 15. - 17. století, nevyhýbáme se ale skladbám mladšího období jako je baroko, či klasicismus, v koncertním programu se vyskytla i jména autorů 20. století. Těžiště ovšem bývá v renesanci. Slyšet tedy můžete písně z českých kancionálů a graduálů 16. a 17. století (Chlumecký kancionál, Prachatický, Žlutický graduál, Českokrumlovský rukopis, Královéhradecký rukopis - také jinak Speciálník), skladby V. Adama Michny pro smíšený sbor, se ženský sborem jsme nastudovaly jeho písňový cyklus s varhanami a flétnami Loutna česká, dále Missu Quinis vocibus Kryštofa Haranta, skladby Orlanda di Lassa, Phillipa de Monte, J. S. Bacha, Missa Aeterna Christi munera G. Pierluigi Palestriniho v úpravě pro ženské obsazení, B. M. Černohorského Precatus est, Tomáš N. Koutník a další jména české i evropské hudební minulosti.

 

V současnosti sbor Rosa coeli tvoří:

soprány: Vendulka Bónová, Olga Nesnídalová, Miroslava Schreinerová, Romana Veselá

alty: Michaela Smyslová, Petra Vojtová

ženy v tenoru: Romana Borusíková, Mirka Mutinská, Iva Slunčíková

basy: David Havlík, Mírek Homola